เป้าหมายหลัก

วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ร่วมวิถีและวางแผนทำ Lesson Study

          ความเข้าใจ  วันที่  14 สิงหาคม  2557
สังเกตการทำจิตศึกษา  ป.6  คุณครูสัง
          การทำโยคะ
               1.ยกแขนขึ้น  เขย่งขา  หายใจเข้าออกลึก ๆ
               2.ยกแขนขึ้น   ไม่เขย่งขา  ยกแขนหายใจเข้าลึก ๆ  หายใจออกช้าๆ  แล้วกลั้นหายใจ  3  นาที
               3.ทำท่าต้นไม้ยกมือ  2  ข้างประบกันยกขาข้างใดข้างหนึ่ง  ทำสลับกัน  สังเกตว่าข้างใดมีพลังดีกว่ากัน
               4.หันไปข้างขวา  กางแขนออก  ยกขวาก้มไปข้างหน้าเล็กน้อย
               5.เก้าอี้  2  ขา ประสานมือไปข้างหน้า  ย่อตัวลงเล็กน้อย
               6.เก้าอี้ขาเดี่ยว ประสานมือไปข้างหน้า  ยกขาข้างใดข้างหนึ่ง  สลับทำสลับกัน
               7.นั่งทับซ้นเท้า   พร้อมก้มหน้า


               8.นั่งทับซ้นเท้า  มือประสานข้างหลัง  พร้อมก้มหน้า  ยกแขนขึ้นให้ตึง
               9.นั่งเหยีดขาไปข้างหน้า  แล้วนวดขาของตนเอง
               10.ดึงขาทั้ง  2  ข้างมาหาตนเองจับเอาไว้  ทำท่าผีเสื้อบิน  ดูดน้ำเลี้ยง
               11.เหยียดขาไปข้างหน้า  นิ้วทั้งหมดชี้ไปข้้างหน้าให้มากที่สุด  แล้วดึงกลับมาหาตนเองให้มากที่สุด  และทำสลับซ้ายขวา  ฝ่าเท้าหมุนทวนเข็มนาฬิกา  สลับตามเข็มนาฬิกา
               12.ดึงขาข้างซ้ายเข้าหาตัวเองแล้วกอดเอาไว้  แล้วทำขาขวาอีกเหมือนกัน
               13.นอนคว่ำประสานมือวางคางบนมือ  ยกขาทั้ง  2  ข้าง แล้วใช้แขนทั้ง  2  ข้าง  ดันตัวเองขึ้นมา
               14.นอนคว่ำเอียงแก้มไปข้างใดข้างหนึ่ง
               15.นอนหงายขาชิดกันยกขาและลำตัวขึ้นเป็นรูปตัว  U  หรือ V


       การทำโยคะเป็นสิ่งที่ดี  ชื่นชมพี่ ๆ  ที่ตั้งใจ  บางครั้งเราต้องเป็นผู้นำ  หรือผู้ตามที่ดี
       พี่  Monitor  เตรียมความพร้อม  ทุกคนทำดอกบัวตูมที่สวยงาม  ขอบคุณ     คุณครู..แวว  สอนภาษาอังกฤษ  ป.6
               ทบทวนงาเดิมที่ให้เมื่วาน   นักเรียนขาดความสนใจ  คุณครูเรียกความพร้อมใหม่
                              -ร้องเพลง  ONE-FIVE
                              -ให้พี่  ๆ  ซ้อมเพลงกลุ่ม
                              -คุณครูแจกเนื้อเพลงให้แต่ละคน   พี่นักเรียนร้องเพลงพร้อมกัน  จบแต่ละตอนพี่  Monitor  จะนับ  1,2,3 เตรียมความพร้อมในการร้องเพลงรอบต่อไป
                               -แบ่งครึ่งเป็น  2  กลุ่ม  ร้องเพลงสลับกัน
                               -คุณครูสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
     คุณครูฟ้า..  สอนคณิตศาสตร์  ป.5
                -แบ่งกระดานไวท์บอร์ดออกเป้น  3  ส่วน  ให้นักเรียนแสดงวิธีทำ
                -เตรียมความพร้อมโดยการปรบมือ  นักเรียนปรบมือเป็นจังหวะ
                -พี่ นักเรียนไปแสดงวิธีทำที่กระดาน  3  คน
                -เมื่อทำเสร็จแล้ว  ถามนักเรียนว่านอกจากวิธีที่ทำบนกระดานแล้ว  พี่ๆคิดว่ามีวิธีใดอีกบ้าง
      ข้อ 1.1 น้ำ  6  ขวด  ราคา  50  บาท  น้ำ   1  ขวด  ราคากี่บาท  (ถามหา  "บาท")
                      50    หน่วย  บาท                 มาตราส่วน  6:50
                        6    หน่วย   ขวด                                     1:?
                  -รู้ได้อย่างไร    50/6   มีวิธีการตรวจสอบอย่างไร
                  -ถ้าถามต่อว่า  2  ขวดราคาเท่าไร   ทำได้อย่างไร
                               -ใช้วิธีการบวก  50/6  +  50/6
                               -ใช้วิธีการคูณ    50/6  x 2  =  100/6
                  -ถ้าเปลี่ยน  2  เปลี่ยนเป็น  4  และ  6  จะทำอย่างไร
                               -จะได้  50/6 x 4  = 200/6    ,  50/6 x 6  = 300/6  = 50/1
     -ข้อ  1.2 เงิน  1  บาท  ซื้อได้กี่ขวด
                               -1ส่วน50 หาร6  =1/50/6  =6/50
                                             -  1   บาท = 6/50
                                             -  2   บาท = 6/50  x  2/1
                                             -   50  บาท  = 6/50  x 50  =  6
     ใครไม่เข้าใจให้ถาม  เพราะทุกคนมีโจทย์  1 ข้อที่ไม่เหมือนกัน
     -ข้อ  1.3    25  บาท ซื้อน้ำได้กี่ขวด
                                             -อัตราส่วน  6 : 50     =   3 : 25
                                             -  1  บาท  =  6 /50   ถ้า  25  บาท  = 6 / 50 x 25  =150 / 25  =  3
                  ถ้า    20  บาท    ก็ทำในลักษณะเดียวกัน
     การแก้โจทย์ปัญหา   ถ้าหา  1  บาท  และ  1  ขวด  ได้  จะสามารถทำได้ทุกข้อ


    คุณครูฝน.. สอนภาษาไทย  ชั้น  ป. 4
                             -นักเรียนอ่าวรรณกรรม "สายลมกับทุ่งหญ้า"
                             -อ่านแล้วใคร่ครวญ   ว่าใครทำอะไร   อย่างไร
                             -แต่ละฉากใครทำอะไรบ้าง
                         

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น