เป้าหมายหลัก

วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ถอดบทเรียนครูป้อม ครูยิ้ม ครูกลอย

ถอดบทเรียนครูป้อม  ครูยิ้ม  ครูกลอย
สรุปความเข้าใจ  (10  สิงหาคม  57)


                      พิธีชา  เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับสังคม    การรับของ  การสวัสดี  การนอบน้อม    การทำพิธีชา  คุณครูแต่ละคน  ต้องลองทำกันก่อน  มาแชร์กัน  ในแต่ละตอน  ครูแต่ละระดับชั้นต้องมาลองทำ  ฝึก  คุย  คุยกันก่อน  ทุกคนเข้าใจสิ่งที่ทำแล้ว  เราสามารถนำไปปรับใช้ที่โรงเรียน  ในพิธีนมของโรงเรียนได้
                       เด็กที่มีความต้องการพิเศษ    ครูและผู้ปกครองจะต้องร่วมมือกันพัฒนากับเด็กในส่วนที่ขาดหายไป  ไม่ให้เขามีความรู้สึกว่าถูกแยก  ในบางครั้งต้องให้คำนิยาม  อธิบายคำบางคำใหเขาเข้าใจ  ให้เขาเรียนร่วมกับเด็กปกติ  การใช้โจทย์ให้กับเด็ก็แตกต่างกัน  คุณตาคุณยายก็สามารถทำกิจกรรมง่ายร่วมกับเด็กได้  การร่วมกิจกรรมกับครูบ่อย ๆ  ครูมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ  มีสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเสมอ

                   
 การทำข้าวยำ
ชมวิดิทัศน์ที่นักเรียนดำเนินการสร้าง
               การเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาของเด็กนักเรียนลำปลายมาศพัฒนา  ถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อ  โดยการนำเสนอวิดิทัศน์   การเรียนรู้ปัญหาของหอยเชอรี่ในโรงเรียน  เริ่มศึกษาการดำชีวิตของหอยเชอรี่  การนำหอยเชอรี่ทำปุ๋ยหมัก  การนำหอยเชอรี่มาประกอบอาหาร เมนูแปลก ๆ  หลากหลาย  ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม  ทุ่กคนมีความสุข  ได้คะแนน  เกรดเท่า ๆกัน  ในขณะที่โรงเรียนของรัฐมีการแข่งขันกัน  เพื่อเอาเด็กเก่งกัน
                ความฝันของคนเรา  กับความจริงในการจัดการศึกษา  กลับเป็นตาลปัตร  ครอบครัว  การงาน  ไปคนละที่  สุดท่้ายของคนเหมือนกัน  ผู้ชายคนหนึ่งถ้าไม่มีการงานทำ  เซลล์ทุกเซลล์ต้องตอบสนอง  การทำงาน  วิ่ง  แต่ตอนนี้มานั่งออฟฟิศ   ชมวิดิทัศน์  อาหารจีนโอชารส
               เห็ด  การเก็บเห็ดที่มีตามธรรมชาติ  ที่อยู่ห่างไกล  ที่มีราคาแพงมาก  ไม่มีพิษ  มีคุณค่าจากแดนไกล   การเก็บเห็ดที่มีความยากลำบาก  บนเขาสูง โดยไม่หวงสุขภาพ  ในขณะที่ทรัพยากรทางธรรมชาติยังมีอยู่  แม้จะไกลแสนไกลขนาดไหน  ต้องดั้นด้นไปให้ถึง  ทรัพยากรธรรมชาติแม้จะมีมากมายแค่ไหนก็ตาม  ถ้าใช้อย่างไม่ระมัดระวัง  ไม้รู้จักดูแลรักษา  ในไม่ช้าคงหายากหรือหมดไป

              เกลือ  เกลือธรรมชาติที่ได้จากภูเขา  เพิ่มความอร่อยใหกับคนที่นี่  เป็นสินค้าที่มีค่าของหมู่บ้าน"ลู่เติ้ง"  การหมักหมู่ต้องใช้ระเวลานาน  เชื้อราที่มีประโยชน์  เริ่มเจริญจากข้างใสนออกมาข้างนอก   การทำเกลือค่อนข้างจะยากมาก  จึงใช้อย่างระมัดระวัง
              รากบัว  เป็นอาหารที่ได้มาด้วยความยากลำบาก  การทำงานทำให้สุขภาพแข็งแรง  ต้องอดทน  เทคนิค  พยายาม  รู้การทอดของรากบัว  การเก็บรากบัวยังไม่มีเครื่องมือชนิดใดที่สามารถเก็บได้   เขาจะรู้สึกดีใจ  ภูมิใจทุกครั้งที่เห็นรากบัวที่ตลาด
               การหาปลาใต้ธารน้ำแข็ง  ทุกคนต้องเจาะ ทำหน้้าที่ด้วยตนเอง  ไม่พูดคุย  ต้องใช้ความอดทน  ความพยายาม  ที่อยู่ใต้ทะเลลึกซึ่งมีปลาอยู่มากมาย   เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งแวดล้อมต่างๆ  ได้เปลี่ยนแปลง " ทุ่กอย่างไม่อาจเอื้อต่อการปรารถนาของคน  จึงต้องพึ่งตนเอง "  ปลาเริ่มหายาก  จับไม่เป็นเวลา  มีการใช้ไฟล่อแมลง  สุดท้ายมีแต่ความว่างเปล่าในการจับปลา    ลงทุนสูง  ขาดทุนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น