เป้าหมายหลัก

วันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สังเกตการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
   ครู.แดง  ชั้น  อนุบาล                           1.นักเรียนบางกลุ่มมาถึงก่อน  จะนั่งรอหน้าอาคารอนุบาล  คุณครู  ขอบคุณทุกคนที่รอเเพื่อนด้วยความตั้งใจ
                         2.พร้อมแล้วนักเรียนทั้งหมดเดินเป็นแถวแยกชายหญิงไปหน้าทางขึ้นอาคารอนุบาล
                         3.เตรียมร้องเพลง  คนที่มีมือและปากที่แข็งแรงจะช่วยกันร้องเพลง
                                 -ร้องเพลงแมงมุม  พร้อมทำท่าทางประกอบ   เยี่ยมมาก  ครูไม่ได้ยินเลย  ร้องอีกครั้ง
                                 -ร้องเพลงไก่ เยี่ยมมาก
                                 -รัองเพลงเป้ด  ช่วยกันร้อง... ดีมาก
                          4.ครูทักทาย  หยุดไป  2  วัน  วันนี้เป็นวันอะไรเอย  ขอมือที่แข็งแรง  ยกมือ  ตอบวันจันทร์  ขอเพื่อนยืนยัน  เมื่วานวันที่  17  นับเพิ่มอีก  1  นับเพิ่มอีก  1  เป็นวันที่  18  พูดพร้อมกันวันจันทร์ที่  18  เดือนสิงหาคม  พุทธศักราช  2557
                          5.ร้องเพลงนิ้ว  นิ้วชี้อยู่ไหน  นิ้วชี้อยู่ไหน...
                          6. ทำดอกบัวที่สวยงาม  ทำความเคารพคูณครู
                          7.ร้องเพลงก่อนเล่านิทาน
                          8.เล่านิทาน"พระจันทร์อร่อยไหม"
                                  -พร้อมแล้ววางมือที่ตัก  ขอบที่ตั้งใจ
                                  -คุณครูยกหนังสือขึ้นมา  ถามว่านักเรียนเห็นอะไร
                                  -ครุอ่านนิทานเรื่องพระจันทร์อร่อยไหม  นักเรียนอ่านตาม
                                  -คุณครูเล่าให้นักเรียนฟัง  พร้อมโชว์รูปภาพ
                                  -เล่าจนจบถามนักเรียนว่ามีสัตว์อะไรบ้างที่อยากชิมพระจันทร์
                                  -ร้องเพลงความเกรงใจ  ครู..ฟ้า  จัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้น ป.4

                          การหาผลคูณมากท่าุดและน้อนที่สุด
                          ข้อ 1. มีเลข   5  จำนวน   1  2  4  6  8    ให้เติมตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยม  ให้ได้ผลคูณมากที่สุดและน้อยที่สุด


                                  -ครูเขียนคำตอบนักเรียนที่ทำเสร็จ
                                  -ลบคำตอบที่มากที่สุดและน้อยที่สุดทุกครั้งที่มีคำตอบเปลี่ยนแปลงทั้ง
                           ข้อ 2.ครูติดตัวเลขไว้บนกระดาน  จำนวน  5   จำนวน
                                  -เติมตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยม (ใช้ตัวเลขทุกตัว)ให้ได้ต่างมากที่สุด
                                  -ครูเขียนคำตอบและลบไปเรื่อย  หากมีจำนวนที่น้อยกว่า
                                  -คุณครูเตรียมความพร้อมทุกกลุ่มเป็นแถวหน้ากระดานไวท์บอร์ด
                                  -ครูฟ้า    ให้แต่ละคนทำอีกครั้งหนึ่ง  โดคำตอบไม่ซ้ำกัน
  ครูฟ้า..เตรียมให้โจทย์ใหม่
                                  -ให้นักเรียนทำเป็นการบ้าน

  ครู..ฟ้าและครูดอกไม้  จัดการเรียนรู้ภาษาไทย
                                  -เตรียมความพร้อมนั่งล้อมวง  ขอบคุณพี่ก๊อป..คุณพี่ที่น่ารักจะชื่นชม  พี่ๆทุกคนจะต้องช่วยกนดูแลตนเองด้วย  ขอให้ทุกคนมีอิสระในการนั่ง  ถ้าใช้เวลามากจะทำให้เบียดเบียนวิชาอื่น
                                  -วันนี้จะมีหนังสือนิทานให้พี่ ๆอ่าน  มีเพื่อนบางคนได้อ่านแล้ว ขอให้เพื่อนได้เล่าให้ฟัง
                                  -ขอให้พี่ที่น่ารัก  ถ้าอ่านในใจ  นอนอ่านได้  วันนี้จะให้อ่านออกเสียง  โดยอ่านตอนแรก  คือ  ผมเป็นอะไรได้หลายอย่าง
                                  -พี่ๆจะส่งหนังสือให้เพื่อนด้วยความนอบน้อม  หนังสือมีจำกัดขอให้อ่านด้วยกัน  1  เล่ม ต่อ  2  สองคน  อ่านออกเสียงพร้อมกัน                                  -ครูให้ทุคนหยุดอ่าน  แล้วให้พี่คนใดคนหนึ่งอ่านพอประมาณ  แล้วเรียกให้คนใหม่อ่านต่อ
                                  -ให้อ่านในใจ  โดยให้นอนอ่านได้ตามสบาย
                                  -พี่ ๆที่อ่านจบแล้วเอาหนังสือไว้ด้านหลังตนเอง  รอพี่ ๆที่ยังอ่าไม่จบ
                                  -ให้คนที่พร้อมเล่าเรื่องที่อ่าน  เล่าต่อกันไปเรื่อย ๆ  ครูถามแล้วมีอะไรต่อไปอีก  หรือถ้าไม่มีไชใครยกมือ  ครูก็จะถามคนที่ไม่สนใจ
                                  -ครูถามว่าหินมีชื่อเรียกอย่างไรบ้าง  เกิดเหตุอะไรขึ้น  สิ่งที่อยู่รอบตัวเขามีชื่อมากเหมือนเขาหรือไม่
                                  -ครูให้ทบทวนอีกครั้ง  โดยการเล่าต่อกัน  ถัดจากตนเองในวงกลมไปเรื่อย ๆ
                                  -ให้นักเรียนเล่าทั้ง  2  ตอน  ที่อ่าน
                                  -เหลือเวลาครึ่งชั่วโมง  ให้พี่ๆ ที่พร้อมออกไปเขียนคำใหม่ที่ยากและไม่ทราบความหมายที่กระดานไวท์บอร์ด
                                  -มารับกระดาษกับคุณครู  คนละแผ่นเขียนสรุปเรื่องที่อ่าน  เพียง  1  ตอน  ให้พี่บอกด้วยว่าเราได้อะไรจากเรื่องที่อ่าน
                                  -ให้เวลานักเรียน  10  นาทีไปทำธุระของตนเอง

  ครู..แต  และครูดอกไม้ จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

                                  -ครูนั่งในวงกลมกับนักเรียน  ทุกคนเตรียมความพร้อม   รอเพื่อน  รอด้วยความตั้งใจ
                                  -ทำความเคารพภาษาอังกฤษ
                                  -ครูนำแผ่นชาร์ทคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  2  แผ่นติดที่กระดานไวท์บอร์ด
                                  -ครูส่งกระดาษใบงานให้นักเรียน  นักเรียนส่งกระดาษให้เพื่อนด้วยความนอบน้อม
                                  -พี่นักเรียนจำคำศัพท์ที่เรียนเมื่อวันศุกร์ได้ไหม
                                  -ครูพานักเรียนอ่านคำศัพท์ที่ติดไว้  2  แผ่นๆที่  1  ชี้ให้อ่านเอง  แผ่นที่  2  ให้อ่านตาม
                                  -ครูอ่านประโยคภาษาอังกฤษให้นักเรียนเติมคำที่ขาดหายไป  ลงในช่องว่าง  โดยคำที่ให้เติมทั้งหมดจะติดไว้ที่่แผ่นชาร์ท  หากพี่คนไหนเขียนไม่ทันให้เขียนเฉพาะตัวเลขคำศัพท์ไว้ก่อนแล้วจึงเขียนคำศัพท์ทีหลัง
                                  -พี่ๆที่เขียนเสร็จแล้วให้วาดภาพประกอบ  ระบายสีให้สวยงาม  พี่ที่ทำเสร็จแล้วให้ส่ง  พี่ที่ทำไม่เสร็จให้ทำเป็นการบ้าน


                                  
                               

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น