เป้าหมายหลัก

วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ร่วมวิถีและสังเกตจิตศึกษา

สรุปความเข้าใจ  ( 13  สิงหาคม  57)
              เข้าร่วมวิถีและสังเกตจิตศึกษา  ป.2


                        -คุณครูกลอย  เริ่มทักทายแนะนำ ทำดอกบัวตูมที่่สวยงาม   สวัสดี  เริ่มนวดที่ศีรษะ  หัวไหล่  แขน  มือ  เท้า  ท่อนล่าง  ท่อนบน  เหยียดแขนไปข้างหน้า
                        -ดึงขาข้างหนึ่งมายังตนเอง  กอดไว้  ไกว่ไปมา นั บ  1-10
                        -กลับขาอีกข้างหนึ่ง  กอดไว้  นับ   ONE - TEN
                        -พี่ ๆ แปลงท่าเป็นผีเสื้อ  กำลังออกจากดักแด้  แล้วค่อย  ๆขยับช้า  ๆตามพี่ดอกไม้       นับ 1-10
                        -พี่่ผีเสื้อดูดน้ำเลี้ยงจนโตแล้วก็ตายกลายเป็น  จระเข้
                        -จระเข้  แปลงตัวเองเป็นหอยทาก  นับ  1-5  พี่ ๆนับพร้อมกัน   มีกำลังไม่พอจึงกลับมา
เป็นจระเข้อีกครั้งหนึ่ง  หายใจเข้าลึก ๆ  หายใจออกเบา  รวบรวมพลัง
                        -จระเข้เจอนายพราน  เห็นคันธนูของนายพรานสวย  จึงกลายเป็นคันธนู  จระเข้ทุกตัวแปลงกายเป็นคันธนู  นั  1-10  พร้อมกัน  จระเข้หมดแรง  หายใจเข้าลึก  หายใจออกผ่อนคลาย
                        -จระเข้ก็เงยหน้าขึ้น  กลายเป็นปลาดาว  ปลาดาวหาใจเข้าลึก ๆ หายใจออกผ่อนคลาย
                        -ปลาดาวที่น่ารักแปลงตัวเป็นสะพาน  นับ  1-5  นับพร้อมกัน  ให้นายพรานเดินข้าม ปลาดาวหายใจเข้าลึก ๆ  หายใจออกผ่อนคลาย  ปลาดาวสัมผัสพื้นที่แข็งแรงทำให้ผ่อนคลาย
                        -นับ  1- 3  ปลาดาวทุกตัวก็จะกลายเป็นพี่ ป. 2 ที่น่ารัก  พร้อมความสดชื่น
                        -ขอบคุณพี่ ๆที่น่ารัก  ครูถามใครเมื่อยตรงไหนบ้าง  ตรงแขน  ขา  ทำไมจึงมื่อย  เพราะทำสะพาน
                        -วิธีแก้ปัญหา  เหยียดแขน  ขา  สลัดมือ  เพื่อผ่อนคลาย
                        -ถามพี่ ๆ หยุดเรียนไป  4  วัน  ได้ไปทำอะไรบ้าง  ให้ทุกคนเล่าให้ฟัง  ทีละคน
   
 ครูเหมียว  สอน  PBL สอนเกี่ยวกับถั่ว
                        -พี่แต่ละกลุ่ม  นั่งเป็นแถวตอนลึก  หน้าครู
                        -สิ่งที่รู้แล้วกับถั่ว
                                        -รู้ว่าถั่วเขียวผ่าซีกเป็นสีเหลือง
                                        -รู้ว่าถั่วแต่ละชนิด  ไม่เหมือกันครูฟ้า  กิจกรรมการเรียนรู้คณิศาสตร์  ชั้น ป. 5
                 ครูเขียนใหญ่  3  ข้อ
                       1.ไข่ไก่  5  ฟอง  ราคา  20  บาท
                       2.นม  7  กล่อง  ราคา  40     บาท
                       3.ส้ม   3  กิโลกรัม  ราคา  46  บาท
                 ให้นักเรียนทำข้อ  1  เสร็จก่อน  จึงจะทำข้อ  2 , 3  ต่อไป
                      ข้อ 1.1  ไข่ไก่  4  ฟองราคากี่บาท
                            1.2   ไขไก่  6  ฟองราคากี่บาท
                            1.3   ไข่ไก่  1  ฟองราคากี่บาท
                            1.4   มีเงิน  15  บาทซื้อไข่ไก่ได้กี่ฟอง
                            1.5   มีเงิน   1  บาทซื้อไขไก่ได้กี่ฟอง
                  -คนที่ทำเสร็จแล้วแต่ละข้อ  จะไปหาครูว่าที่ทำไปแล้วเป้นอย่างไร  ถูกหรือผิด  คุณครูจะให้คำแนะนำ
                 -ปล่อยให้ทำงานไปสักระยะ  คุณครูจะเรียกรวม  เรียกสติพี่ๆนักเรียนอีกครั้ง   นั่งแถวตอนลึก  นับ  1-10  ขอบคุณพี่..พี่   ที่ตั้งใจ
                 -ครูฟ้าเล่าบอกนักเรียนว่าครูนำเรื่องที่นักเรียนยังไม่ได้เรียนมาทดสอบนักเรียน  ก่อนที่จะเรียนเพื่อตรวจสอบความรู้  เพื่อเช็คความเข้าใจของพี่ ๆ นักเรียน
                 -ครูฟ้าให้พี่คนที่ทำเสร็จคนที่  1  มาแสดงวิธีคิด
                             ข้อ 1.1ไข่ไก่  4  ฟองราคากี่บาท  (16  บาท)
                               5:20    ฟองละ  4  บาท
                              วิธีที่  1     4x4   =  16
                                       2     4+4+4+4  =  16
                                       3      20-4   = 16
                              ข้อ 1.2  ไข่ไก่   6  ฟอง  ราคากี่บาท
                               วิธีที่  1  6x4  =  24
                                        2.  5:20
                                             1:4
                                             6:24  (ใช้อัตราส่วน)
                                        3  6+6+6+6 (ฟอง)  =  24
                                ข้อ 1.3  ไข่ไก่  1  ฟอง  ราคากี่บาท
                                 วิธีที่  1     20/5  =  4  (4x1  =  4)
                                          2       5:20
                                                   1:4 ,  2:8  ,  3:12  ,4:16
                    -ครูฟ้าเรียกพี่ๆนักเรียนล้อมวง  ใครที่คุยกันจะเรียกใหสลับที่นั่ง  ไม่ให้คุยกัน  ขอบคุณพี่..พี่..
คุณครูจะให้กระดาษเดินทางไปทาซ้ายและขวาของคุณครู  ครูต้องการวิธีการคิดเท่านั้น  คำตอบเป็นเพียงปลายทาง มีวิธีการคิดที่หลากหลาย  ได้รับกระดาษแล้วพี่พับครึ่ง  เขียนชื่อให้เรียบร้อย  เขียนข้อ1,2   คนละข้าง  ขอบคุณพี่ ๆที่ส่งกระดาษให้เพื่อน  เพื่อน ๆจะรับไหว้  กระดาษที่เหลือส่งให้ครูฟ้าด้วย
                     -พี่ๆเขียนโจทย์
                               ข้อ  1  น้ำ  6  ขวด  ราคา  50  บาท
                                       1.1  น้ำ  1  ขวด  ราคากี่บาท
                                       1.2  เงิน  1  บาทซื้อน้ำได้กี่ขวด
                                       1.3  เงิน   25  บาท  ซือน้ำได้กี่ขวด
                                       1.4  ให้พี่สร้างโจทย์เอง
                                       1.5  จ่ายเงิน   120  บาทซื้อน้ำได้กี่ขวด  และได้เงินทอนเท่าไร  (ซื้อให้ได้มากที่สุดและเหลือเงินน้อยที่สุด)
                               ข้อ  2  สมุด  6  เล่ม  ราคา  72  บาท
                                       2.1  สมุด  12  เล่มราคากี่บาท
                                       2.2  เงิน  100  บาทซื้อสมุดได้มากที่สุดกี่เล่มและเหลือเงินกี่บาท
                                       2.3  สมุด  1  เล่มราคาเท่าไร
                                       2.4  1  บาทซื้อสมุดได้กี่เล่ม
                       ครูฟ้าให้พี่ๆทำงาน  เข็มยาวถึงเลข  11  ( 10  นาที )


สังเกตการสอนครูยิ้ม  สอนภาษาไทยชั้น ป.  4
                        ครูยิ้มให้พี่ ๆเล่าเรื่องที่ประทับใจ
                                    -ใหพี่นักเรียนเล่าเรื่อง   4  วันที่ผ่านมามีความประทับอะไรบ้าง
                                    -พี่ ๆ ทุกคนเล่าเรื่องที่ตนเองประทับใจให้เพื่อนฟัง   เวลาเพื่อนเล่าทุกคนต้องตั้งใจฟัง  ถ้าไม่ค่อยมีคนสนใจหรือฟังก็เล่าใหม่
                        ครูยิ้ม  แจกกระดาษให้พี่  ๆ  คนละแผ่น แล้วหาพื้นที่ที่นั่งสบาย  ให้นักเรียนเขียนคำตามคำบอก  จากเรื่องที่อ่านมาแล้ว    จากนั้นให้พี่ ๆ  เฉลยคำที่เขียนจากหนังสือที่อ่าน  เมื่อเฉลยครบหมดแล้วให้เขียนลงในสมุดของตนเอง  พร้อมทั้งหาความหมายด้วย
                                 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น