เป้าหมายหลัก

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วิถีและจิตศึกษาชั้นป .5

สรุปความเข้าใจ                          วิถีการปฏิบัติ  ในการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง  ได้สังเกตนักเรียนที่มาไม่ทันการจัดกิจกรรมหน้าเสา      นักเรียนที่มาไม่ทันจะไปยืนอยู่ในตำแหน่งที่จัดไว้ให้  รอครูเวรมาซักถามปัญหาที่มาไม่ทันแต่ละคน  แล้วให้ทำกิจกรรมเหมือนกับเพื่อนตามปกติ  ตั้งแต่ร้องเพลงชาติ  จนเสร็จแล้วกลับไปที่ห้อง


จิตศึกษา  ป.5


เริ่มด้วยคุณครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม  ที่สวยงาม  นักเรียนที่มาไม่ทันจะได้รับการแบ่งปั่นพื้นที่จากเพื่อน ๆ  ให้ได้นั่งอย่างสะดวกสบาย  ทุกคนวางมือบนตักของตนเอง  คุณครูเริ่มทำกิจกรรมโดยการใช้มือทั้งสองข้างแตะที่เอว  ไหล่  ศีรษะ และจีบ ให้นักเรียนทำตามพร้อมนับเป็นภาษาอังกฤษ ONE - TEN
จากนั้นคุณครูเริ่มเล่านิทานการไปสวนสัตว์ ทำท่าทางประกอบ  นักเรียนทำตามตัวละครมีการสลับตัวละครไปมา  ของหอยทากและงู  สัตว์ทัั้งสองเป็นเพื่อนรักกัน   พี่ที่น่ารักทุกคนวางมือ  คุณครูถามทุกสุข เมื่อวานมีนักเรียนมาครบไหม  ใรบ้างที่ไม่มา  ไปไหน  นักเรียนที่ไม่มาจะตอบ     ถามนักเรียนว่าเราเรียนอยู่ร่วมกันมากี่ปีแล้ว  นักเรียนตอบ  มีใครตอบแตกต่างจากนี้ไหม    คุณครูแนะนำครูที่มาร่วมกิจกรรม                  คุณครูขอพลังจากพี่ ป.5 ทุกๆคน  พี่ ๆนักเรียนยื่นมือซ้ายหงายขึ้นแล้วมือของเพื่อนวางบนมือซ้าย  คุณครูจะส่งความรักผ่านมือไปยังพี่ทุก ๆคน  คุณครูจะพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ดี ๆ  ให้ฟัง  แล้วปล่อยมือออกจากกัน  วางปากกาไว้ข้างหน้า    คูณครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละแผ่น  โดยก่อนรับต้องไหว้  เก็บไว้หนึ่งแผ่น  ส่งให้เพื่อน  ยกมือไหว้  ส่งให้เพื่อนด้วยความนอบน้อม  ทำอย่างนี้ทุกคนไปเรื่อย ๆ  จนครบทุกคน  กระดาษที่เหลือไว้ข้างหลังตนเอง  ทุกคนพร้อมยกมือแบ  ยกประกบกันเป็นดอกไม้ตูม   หยิบปากกา  เราจะส่งพลังและกำลังใจให้พี่ปากกา คุณครูขอกระดาษในแนวนอน   นักเรียนวาดหรือเขียนคำตรงกลาง 


                กระดาษที่พี่วาด จะเดินทางไปทางขวามือ  พี่ทุกคนจะอ่านดูแล้วเขียนชื่นชมให้เพื่อน ๆ ให้กำลังใจ  พี่กระดาษจะเดินทางไปเรื่อย  ๆ    ขอบคุณพิ่ปากกาที่ถ่ายทอดกำลังใจ  เราจะตั้งใจรอคอย  จนกว่ากระดาษจะเดินทางมาถึงเจ้าของ   พี่ ๆ ที่พร้อมแล้วจะส่งสัญญาณครูทราบ  ลุกขึ้นเอากระดาษไปเก็บไว้ตกแต่งให้สวยงาม  เรียบร้อย


คุณครูพานักเรียนทำ  Brain  Gym  พอประมาณ  แล้วเรียนวิชาหลักตามปกติ

สิ่งที่ได้และนำไปปรับใช้ที่โรงเรียน   มีดังนี้
                    -ทักษะการพูด,รอยยิ้มของครู
                    -การชื่นชมเด็กนักเรียน
                    -การพูดในเชิงบวก
                    -แนวการจักิจกรรมจิตศึกษา
                    -การเคารพ  เห็นคุณค่าสิ่งต่าง  ๆ

การทำ  Body  Scan ป.6

คุณครูพานักเรียนชั้น ป. 6  เตรียมพร้อม
การทำ Body  scan เริ่มจากกการเตรียมความพร้อม  กล่าวถึงบริเวณต่าง ๆของร่างกายที่ได้ใช้งาน
                             


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น