เป้าหมายหลัก

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วิถีการปฏิบัติวิถีการปฏิบัติ
                  

         

      ตอนเช้าขณะที่เดินจากที่พัก เห็นผู้ปกครองมาส่งเด็กนักเรียนที่ลานจอดรถ   นักเรียนทุก  ต่างเดินไปยังหน้าเสาธงเพื่อเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบ เคารพธงชาติ       สวดมนต์ไหว้พระ จนจบ คุณครูทำหน้าที่ครูเวรประจำวันส่งสัญญาณให้นักเรียนชั้นที่ต่ำที่สุด   ไหว้พี่ชั้นถัดไปและคุณครู   แล้ว  ชั้นนั้นจะเดินตามครูประจำชั้นไปยังห้อง  ทุกชั้นจะในลักษณะเดียวกันจนครบทุกชั้น  นักเรียนที่มาจะยืนอยู่หลังเสาธง  รอคุณครูซักถามและทำกิจกรรมเมือนเพื่อนๆ  ตามปกติ


จิตศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  1
                     เริ่มด้วยครูและนักเรียนนั่งวงกลม  -  มือแต่ละข้างสัมผัสมือเพื่อน  -  แปมือ  -  กำแปมือนับ
จำนวนตัวเลข  จีบนับ  ขอขคุณมือขอเราที่แข็งแรง    ให้นักเรียนมองทะลุไปกล่องซิว่ามีอะไรอยู่ในกล่อง  นักเรียนทายสองถึงสามคน  ครูเอาผ้าปิดกล่องออก  แล้วให้นักเรียนแต่คนหยิบเอาคนละชิ้น  ส่งต่อให้เพื่อนไปเรื่อย  ทั้งคนส่งและคนรับต้องยกมือไหว้ด้วยความเคารพนอบน้อม  ทุกวางสิ่งที่ตนเองได้ไว้กับพื้น  จับมือกันแล้วคิดว่าเป็นอะไร  สิ่งที่ได้มีรูปร่างคล้ายอะไร  ทำอะไรได้บ้าง  ถ้าไม่มีสิ่งนี้เราจะเป็นอย่างไร  จากนั้นให้นักเรียนที่พร้อมคนแรกนำสิ่งของที่ได้ไปวางตรงกลางห้อง  คนที่พร้อมจะได้ไปวางต่อไปเรื่อยๆจนหมดทุกคน  คูณครูถามว่า  สิ่งที่นักเรียนเห็นคืออะไร  คล้ายอะไร  คล้ายตรงไหน  คุณครูพาร้องเพลง    พี่มอนิเตอร์เก็บของใศ่กล่อง  แล้วขอบคุณครู  ผูใหญ่ใจดีและเพื่อน ๆ

            ในภาคบ่ายทำ  Body  scan
นัเรียนชั้น ป. 4  ทำ Body  scan


คุณครูเล่านิทานให้ฟัง

คนที่ยังรู้สึกง่วงอยู่ใหไปล้างหน้า

                ครูสร้างแรงบันดาลใจ


                ให้นักเรียนดูคคลิป วีดิโอ  เรื่อง  ZERO    นิทานเรื่อง "พ่อ"  และนิทานเรื่ิอง "คำสอนของแม่"


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น