เป้าหมายหลัก

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การเรียนรู้วันใหม่

สิ่งที่ได้เรียนรู้
 

                      ชมวิดิทัศน์กิจกรรมการดำเนินของโรงเรียนลำปลายมาศและกิจกรรมเด็กนักเรียน  จากการดำเนินการ  10  กว่าปี  แห่งการพัฒนาอย่างไม่ทิ้งรากเหง้า  ประกอบเพลงคนค้นคน  ดูแล้วรู้สึกปลื้มใจ ที่ได้เรียนรู้การพัฒนาของโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การกำกับของชุมชนที่นี่ โดยใช้บริบทเดิมที่มีอยู่แล้วพัฒนามาเป็นลำดับ  จนถึงปัจจุบัน   ผิดกับโรงเรียนทั่วไปการพัฒนามักจะเปลี่ยนแปลงไปตามผู้บริหารที่เข้ามาอยู่  ไม่ได้นำบริบทเดิมที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาให้เกิดความต่อเนื่อง

ครูนี  ครูดีและครูแป้ง  พาทำกิจกรรมเตรียมความพร้อม
                 ทำกิจกรรมการส่งของให้เพื่อน  โดยให้พูดคำว่า"ให้และไม่ให้"  เริ่มพูด"ให้"พร้อมกับจับสิ่งของส่งไปทางขวาด้วย  3  ครั้งและพูด"ไม่ให้"  2  ครั้ง  ทำ  2- 3  รอบ  แล้วเปลี่ยนทิศทางส่งไปซ้ายอีกครั้งเพื่อฝึกการเชื่อมโยง  ของสมอง  มือ  และการมีสมาธิ

กิจกรรมการสร้างจุด..จุดบน  ป.ปลา
       -กำหนดสติอยู่กับตนเอง  ประมาณ   20  นาที
       -ใช้เมจิกหนึ่งสีทำจุดในพื้นที่ปลาตามความคิดของตนเอง
       -ใช้เวลาในการทำกิจกรรมประมาณ   20   นาที
       -ใจจดจ่ออยู่ที่งานที่ทำ
       -เฝ้าสังเกตปรากฏการณ์


          ทุกคนนำเสนอผลงานของตนเอง  มีความรู้สึกอย่างไรกับการทำงาน    การทำงานจุดเล็ก ๆ ละเอียดดูเหมือนเป็นสิ่งที่ง่่าย  ถ้าคิดกับภาพที่เราต้องการทำแล้ว  มีรู้สึกว่าค่อนข้างยาก  ต้องมีการวางแผน  หาวิธีการ  เชื่อมโยง  ใช้อดทน  พยามยาม  ใจเย็น  ใช้อารมณ์   ต้องอาศัยสมาธิ  ในการทำงานจึงจะประสบผลสำเร็จ

ครูภร
      กิจกรรมเรียกสติใหเกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว  โดยการพาทำกิจกรรม  ทำท่าทางประกอบกับคำว่า
         -ฝนตก  ให้วางมือบนหัวเข่าทั้ง  2  ข้าง
         -ฟ้าร้อง   ให้ตบมือ  2  ครั้ง
         -ฟ้าผ่า   ชี้มือขึ้ไปข้างบนพร้อมกับพูด  "เปรี้ยง ๆ"

       กิจกรรมการพัฒนา(แมลงหวี่กลายเป็นเป็ดแล้วกลายเป็นลิง)
          -กติกา  เริ่มจากการทำท่าทางแมลงหวี่ก่อนบินไปหาคู่
          -เจอคู่แล้วโอส้มกัน  แมลงหวี่ชนะก็พัฒนาเป็นเป็ดต่อไป
          -เป็ดก็จะเดินหาคู่เป็ดต่อ เจอคู่แล้วโอส้มกัน  เป็ดที่ชนะก็พัฒนาเป็นลิงต่อไป
          -ส่วนสัตว์ที่แพ้จะบิน  หรือเดินหาคู่ไปเรื่อย ๆ  ถ้าชนะก็จะได้รับการพัฒนาแต่ถ้าแพ้ก็ยังเป็นสัตว์ชนิดเดิมต้องเดิน  บิน  หาคู่ต่อไปอีก

       กิจกรรม นับ  1 2 3
         -มีผู้เล่น   2    คน
         -ผู้เล่นนับต่อกัน1- 3
         -โดยเริ่มจากผู้เล่นคนที่  1  นับหนึ่ง   ผู้เล่นคนที่่  2   นับสอง  กลับมาคนที่  1  นับสาม(รอบที่  1 )
         -ผู้เล่นคนที่  1  ปรบมือ    คนที่  2   นับสอง    คนที่   3  นับสาม  (รอบที่  2  )
         -ผู้เล่นคนที่  1  ปรบมือ    คนที่  2  ดีดนิ้วมือ   คนที่  3  นับสาม   (รอบที่  3  )
         -ผู้เล่นคนที่  1  ปรบมือ    คนที่  2  ดีดนิ้วมือ   คนที่  3  กระทืบเท้า  (รอบที่  4, 5 ,....)

        กิจกรรม  เป็ดชิงรัง
          -ทุกคนไม่เคลื่อนที่
          -รักษาพื้นที่  ดูแลบ้าน
          -ห้ามทำร้ายเป็ด  (รักเป็ด,ดูแล)
          -เป็ดเดินจังหวะคงที่  สมำ่เสมอ
          -เมื่อก้าวแล้วไม่กลับที่เดิม

       กิจกรรมสร้างหอคอย
          -อุปกรณ์  มีกระดาษนหนังสือพิมพ์  4  แผ่น  กระดาษกาวยาว  ประมาณ   1  เมตร
          -ทำหอคอยให้สูงที่สุด
          -แข็งแรงที่สุด


         วางแผนในการทำงาน  คิด  ฟังร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้   ทุกคนทำด้วยกัน  มีส่วนร่วม  มีการเรียนรู้ร่วมกัน  ไม่มีใครเป็นหัวหน้า
           -เริ่มกระดาษหนังสือพิมพ์ตามสัดส่วนที่ต้องการ
           -ม้วนกระดาษ เริ่มม้วนกระดาษจากมุมเข้าหาตรงกลาง  ปิดกระดาษกาว
           -นำมาจัดเป็นโครงสร้างหอคอย  ตามที่กลุ่มวางแผนคิดไว้
        การทำงานกลุ่มได้เรียนรู้
           -ความสามัคคี
           -การวางแผน
           -การแลกเปลี่ยนรู้ร่วมกัน
           -ประสบการณ์
           -การร่วมคิด  ร่วมทำ
           -การรับฟังเหตุผลของคนอื่น

      กระบวนการเรียนรู้ที่เป็น   Active  Learning  ป. 4

           -ครุฝนใช้ภาพเป็นสื่อให้นักเรียนดู  แล้วกระตุ้นด้วยคำถาม  พี่ ๆ  เห็นอะไรบ้าง
           -ตั๊กแตน
           -คนขี่ช้างจับตั๊กแตน
           -มีใครเห็นแตกต่างจากเพื่อน
           -ภาพนี้สื่อสารถึงอะไร    คำพังเพย  สุภาษิต
           -หมายความว่าอย่างไร
           -ให้ตีความหมายจากภาพ
           -นักเรียนแต่งนิทานมีความยาว   10  บรรทัด
       ครูฝนสอนนักเรียนโดยใช้กระบวนการตั้งคำถาม  ย้ำถามกระตุ้นให้นักเรียนได้คิด 


  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น