เป้าหมายหลัก

วันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วิถีปฺฏิบัติและการจัดกิจกรรม

กิจกรรมหน้าเสาธง

             กิจกรรมการแสดงกลุ่มศานติ


วันนี้กิจกรรมหน้าเสาธงได้จัดกิจกรรมการแสดงเรื่องไข้เลือดอออก  โดยแสดงบทบาทสมมุติ  มีคุณหมอ  คนป่วย  ครอบครัว   ซึ่งเป็นการจำลองเหตุการณ์ที่เป็นขั้นตอน  ตั้งแต่อาการเริ่มต้นแต่ละชนิดอย่างชัดเจนและการป้องกัน   นักเรียนแสดงบทบาทได้สมจริงมาก  เยียมมาก  ดูแล้วมองเห็นภาพสามารถป้องกันและดูแลอาการเบื้องต้นของตนเองได้  หลังจากแสดงเสร็จมีการแนะนำนักแสดง  ให้กำลังใจนักแสดง   ให้ความรู้  สนุกสนาน  ผ่านเสียงเพลง  ทุกคนมีความสุข  สนุกสนานและได้ความรู้  ซึ่งการให้ความรู้ผ่านการแสดงละคร  เด็กจะมีความสามารถในการจดจำเหตุการณ์ได้มาก  จบด้วยคำถาม..เรื่องที่แสดงให้ดูนั้นคือเรื่องอะไร..เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้คิด  คาดเดา  เป้าหมายของผู้แสดงต้องการสื่อสารถึงเรื่องอะไร

   กิจกรรมการเตรียมความพร้อม

เตรียมความพร้อม  โดยคุณครูต๋อย   ทำท่าทางประกอบเพลง
  รำวง  บรรลง  บรรเลง  มานั่งบ่นเพลงไม่ยอมหลับนอน
 ใจกระเด็นกระดอน   มันเปียกมันปอน
อาการงอมแงม  นอนก็นอนไม่หลับ กระสับกระส่ายอยู่ทุกเวลา
หมอไม่ยอมส่งยา  บอกว่ารักไม่หายสักราย

ครูแต่ละโรงเรียนนั่งเป็นวงหันหน้าเข้าหากัน  เล่าเรื่องราวต่างของโรงเรียน หลังจากนำ  PBL  ไปใช้ที่โรงเรียนแล้วมีการเปลียนแปลงอย่างไร  แล้วเขียนสิ่งที่เห็นลงในกระดาษแผ่นใหญ่ในหัวข้อ  ความเจริญงอกงาม   ผลที่เกิดขึ้น    เห็นอะไร  กับครู  นักเรียน  แล้วนำไปติดไว้ที่ผนังให้เพื่อนๆ กลุ่มอื่นได้อ่าน
 ภาคบ่าย
          สังเกตการพี่มัธยมศึกษา

การนำเสนอของคุณพ่อพี่เซนต์  ด้านสถาปัตยกรรม  ในหัวข้อ สิ่งที่เห็น   คืออะไร

ถอดบทเรียนของผู้ปกครอง
             -พ่อโอเปิ้ล  ทุกคนมาช่วยโรงเรียน จากหลากหลายอาชีพ  ด้วยจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือโรงเรียน ที่ผู้ปกครองและตนเองทำได้  มาช่วยเหลือคูณครู  โดยไม่ให้คุณครูต้องลำบาก  แค่สอนให้ลูกตนเองเป็นคนดี  คิดเป็น  วิเคราะห์  ก็หนักพอแล้ว  ทุคนช่วยเหลือฟรี  ด้วยจิตอาสา  เพื่อช่วยเหลือโรงเรียน
              -พ่อนะโม  มาช่วยล้างแอร์  เห็นใจโรงเรียน  ช่วยครู  ให้ครูสอนลูกเรา  ตอบแทนโรงเรียน    ขยันคุยกันตอนมาส่งลูก  ใสครมีความรู้อะไรบ้าง    พอจะช่วยเหลือโรงเรียน  โดยไม่คิดอะไร  ผู้ปกครองได้พบปะกัน  แลกเปลี่ยนรู้  สู่นวัตกรรมใหม่
              -การเรียนของเด็กที่นี่มีเป้าหมายที่ขัดเจน  มีความสุข  ลูกมีความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้น   แชร์ประสบการณืซึ่งกันและกัน  มีความคิดสร้างสรรค์  ความซึมซับพฤติกรรมของลูกที่ได้จาก  การจัดกิจกรรมของโรงเรียน
              -การมารับ  ส่ง ลูกที่โรงเรียนมีกสโลบายให้ผู้ปกครองได้พบครูประจำชั้นมากขึ้น  ได้ช่วยคิดร่วมกันกับคุณครู  ในการคิดเป้าหมาย ในการจัดการเรียนรู้
              -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น